Als jij met jouw bedrijf goed de Arbeidsomstandighedenwet na wilt leven om problemen met de Arbeidsinspectie te voorkomen, dan moet je als werkgever een risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E) uitvoeren. Hieruit zal blijken welke maatregelen op het gebied van BHV verplicht zijn voor jouw organisatie en welke niet. Dit hangt ook af van het soort bedrijf. Over het algemeen moeten veel bedrijven wel bedrijfshulpverleners in dienst hebben. Het aantal is niet vastgelegd, wel of het een team moet zijn met leidinggevenden of niet.

Risico’s bepalen de hoeveelheid bedrijfshulpverleners

De hoeveelheid bedrijfshulpverleners die nodig zijn wordt bepaald door veel factoren zoals de activiteiten van het bedrijf en de risico’s die deze met zich meebrengen, de tijd dat het de professionele hulpverleners kost om het gebouw te bereiken en het aantal personen en niet-zelfredzame personen in het bedrijf. Maar wat wel vast staat is dat voor iedere bedrijfshulpverlener een opleiding vereist is. Het lijkt misschien vanzelfsprekend, maar de bedrijfshulpverlener moet van veel verschillende soorten noodsituaties afweten. Daarnaast is het oefenen van de hulpverlening essentieel. De handelingen moeten bij nood immers automatisch kunnen worden uitgevoerd.

Effectieve hulpverlening

Hoewel het aantal bedrijfshulpverleners dus niet wettelijk bepaald is, moeten het er voldoende zijn om de veiligheid te kunnen garanderen. Dit kan als na een ongeluk, brand of andere calamiteit de hulpverleners snel genoeg ter plaatse zijn en effectief hulp kunnen verlenen in de tijd die de professionele hulpdiensten nodig hebben om bij hun bestemming te komen. Dat betekent dat er ten minste één bedrijfshulpverlener moet zijn bij 50 aanwezige mensen, die vaak aanwezig is.

Door admin